อุปกรณ์ ซีโค่ ไม้สังเคราะห์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ - ตะปูเกลียว ซี-โค